Need Help ?
Call: +977- 087520009

समाचार बिस्तारमा

SCHOOL LEVEL EMIS प्रविष्टि सम्वन्धी सुचना ।

प्रस्तुत विषयमा यस जिल्लास्थित सम्पुर्ण सामुदायिक र संस्तागत विद्यालयहरुले सम्वन्धित विनि, स्रोतव्यक्ति र जिल्ला शिक्षा कार्यलय जुस्लामा सम्पर्क राखि Electronic Based School level EMIS Software लिइ आफ्नो विद्यालयको विद्यार्थी, शिक्षक,भौतिक र विद्यार्थीको वार्षिक परिक्षाको अंक प्रविष्ट गर्नहुन जानकारी गरिन्छ ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जुम्ला

फोन नः ०८७ ५२०००९

सम्पर्क मो नंः ९८५८३२००८८