Need Help ?
Call: +977- 087520009

समाचार बिस्तारमा

शैक्षिक सत्र २०७१/७२ लाइ 'कक्षाकोठामा शिक्षक' अभियानको रुपमा मनाऔ ।

जिल्ला शिक्षा समिति जुम्लाको मिति २०७२।३। को निर्णयअनुसार यस शक्षिक सत्र २०७१/७२ लाइ ' कक्षाकोठामा शिक्षक' रुपमा मनाउने निर्णय भएकोले सम्मपुर्ण सरोकारवालाहरुको सहयोगको अपेच्छा गरीएको छ ।